انجام پایان نامه

انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه دکتری همگی در مسداک

مشاوران سامانه مسداک آمادگی انجام پروپوزال، انجام پایان نامه ارشد و دکتری در تمامی رشته ها و گرایش های مهندسی را دارند.

دامنه فعالیت ما به رشته های زبان انگلیسی، روانشناسی، حقوق، مدیریت و حسابداری نیز گسترده شده است.

سیاست کاری مسداک

ما مطمئن ترین روش برای همکاری با مشاوران را انتخاب کرده ایم به این شکل که سفارشات پیشنهادی در سامانه به دوستانی با رزومه کارهای مشابه ارسال خواهد شد و یک مشاور دیگر به عنوان رزرو برای انجام کار تخصیص داده خواهد شد تا در مسیر به هیچ وجه با مشکل برنخوریم.

با مطالعه مقالات زیر می توانید با خلاصه رشته ها و گرایش هایی که انجام پایان نامه ارشد و دکتری در آنها مقدور است آشنا شوید. 

رشته ها و گرایش های انجام پایان نامه