مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده ISI

PCA آنلاین با پشیمانی بهینه
23 آذر 1396

PCA آنلاین با پشیمانی بهینه

عنوان فارسی مقاله: PCA آنلاین با پشیمانی بهینه کد مقاله: msd301 سال انتشار: 2016 تعداد صفحات انگلیسی: 21 تعداد صفحات فارسی: 39 قیمت: 32 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت...

جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ
23 آذر 1396

جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ

عنوان فارسی مقاله: جای دهی توابع شبکه ی مجازی و زنجیره ای برای کاربردهای زمان بی درنگ کد مقاله: msd300 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 16 قیمت: 16...

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده
23 آذر 1396

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده

عنوان فارسی مقاله: یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده کد مقاله: msd199 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 39 تعداد صفحات...

تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی
23 آذر 1396

تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی

عنوان فارسی مقاله: تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی کد مقاله: msd198 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 10 تعداد صفحات...

بدست اوردن انبوهش داده  با حفظ حریم خصوصی با تحمل پذیری خطا در گرید هوشمند
23 آذر 1396

بدست اوردن انبوهش داده با حفظ حریم خصوصی با تحمل پذیری خطا در گرید هوشمند

عنوان فارسی مقاله: بدست اوردن انبوهش داده با حفظ حریم خصوصی با تحمل پذیری خطا در گرید هوشمند کد مقاله: msd197 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 25...

بررسی ها روی ارزیابی توپولوژیهای شبکه های کامپلکس در مقیاس بزرگ
23 آذر 1396

بررسی ها روی ارزیابی توپولوژیهای شبکه های کامپلکس در مقیاس بزرگ

عنوان فارسی مقاله: بررسی ها روی ارزیابی توپولوژیهای شبکه های کامپلکس در مقیاس بزرگ کد مقاله: msd196 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 7 تعداد صفحات فارسی: 10 قیمت: 15 هزار...

تاثیرات رشد فیسبوک و شدت استفاده ی از آن روی خرید ناگهانی در f-commerce
23 آذر 1396

تاثیرات رشد فیسبوک و شدت استفاده ی از آن روی خرید ناگهانی در f-commerce

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات رشد فیسبوک و شدت استفاده ی از آن روی خرید ناگهانی در f-commerce کد مقاله: msd195 سال انتشار: 2018 تعداد صفحات انگلیسی: 32 تعداد صفحات فارسی: 16...

ارائه مدل نوآورانه برهم کنش کوپل سیال-سازه برای نانو لوله های حامل سیال با در نظر گرفتن اثرات اندازه
23 آذر 1396

ارائه مدل نوآورانه برهم کنش کوپل سیال-سازه برای نانو لوله های حامل سیال با در نظر گرفتن اثرات اندازه

عنوان فارسی مقاله: ارائه مدل نوآورانه برهم کنش کوپل سیال-سازه برای نانو لوله های حامل سیال با در نظر گرفتن اثرات اندازه در جریان نانو سیال و نانو ساختار کد مقاله: msd194 سال...

یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم با استفاده از تمام و نیمه اضافه کننده: مقاله ی مرور
23 آذر 1396

یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم با استفاده از تمام و نیمه اضافه کننده: مقاله ی مرور

عنوان فارسی مقاله: یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم با استفاده از تمام و نیمه اضافه کننده: مقاله ی مروری کد مقاله: msd193 سال انتشار: 2016 تعداد صفحات انگلیسی:...

یک کاهش ضرب کننده ی Wallace پیچیده ی کاهش یافته
23 آذر 1396

یک کاهش ضرب کننده ی Wallace پیچیده ی کاهش یافته

عنوان فارسی مقاله: یک کاهش ضرب کننده ی Wallace پیچیده ی کاهش یافته کد مقاله: msd192 سال انتشار: 2010 تعداد صفحات انگلیسی: 2 تعداد صفحات فارسی: 8 قیمت: 10 هزار تومان نوع...