مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده ISI

طراحی، مدلسازی و تحليل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی برای ترانزیت زمینی
11 شهریور 1396

طراحی، مدلسازی و تحليل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی برای ترانزیت زمینی

عنوان فارسی مقاله: طراحی، مدلسازی و تحليل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی برای ترانزیت زمینی کد مقاله: msd165 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات انگلیسی: 10 تعداد صفحات فارسی: 12...

موتور مغناطیسی سوییچ شده خطی با اثر MagLev
11 شهریور 1396

موتور مغناطیسی سوییچ شده خطی با اثر MagLev

عنوان فارسی مقاله: موتور مغناطیسی سوییچ شده خطی با اثر MagLev کد مقاله: msd164 سال انتشار: 2009 تعداد صفحات انگلیسی: 3 تعداد صفحات فارسی: 5 قیمت: 8 هزار تومان نوع فایلها: pdf...

تاثیرات ریزشویی در فیلترهای سد خاکی
11 شهریور 1396

تاثیرات ریزشویی در فیلترهای سد خاکی

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات ریزشویی در فیلترهای سد خاکی کد مقاله: msd163 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 16 قیمت: 14 هزار تومان نوع فایلها: pdf &...

فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل ها و موادهای طبیعی برای کاربردهای بحرانی در مهندسی سدسازی
11 شهریور 1396

فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل ها و موادهای طبیعی برای کاربردهای بحرانی در مهندسی سدسازی

عنوان فارسی مقاله: فیلترهای ترکیبی ژئوتکستایل ها و موادهای طبیعی برای کاربردهای بحرانی در مهندسی سدسازی کد مقاله: msd162 سال انتشار: 2007 تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات...

استراتژی مشارکت نیروگاه مجازی برای شرکت در بازار انرژی و ریسندگی ذخایر - قسمت دوم: تجزیه و تحلیل عد
11 شهریور 1396

استراتژی مشارکت نیروگاه مجازی برای شرکت در بازار انرژی و ریسندگی ذخایر - قسمت دوم: تجزیه و تحلیل عد

عنوان فارسی مقاله: استراتژی مشارکت نیروگاه مجازی برای شرکت در بازار انرژی و ریسندگی ذخایر - قسمت دوم: تجزیه و تحلیل عددی کد مقاله: msd161 سال انتشار: 2011 تعداد صفحات انگلیسی:...

استراتژی پیشنهاد قیمت در نیروگاه مجازی برای حضور در بازارهای انرژی و رزرو چرخان قسمت یک:فرموله کردن
11 شهریور 1396

استراتژی پیشنهاد قیمت در نیروگاه مجازی برای حضور در بازارهای انرژی و رزرو چرخان قسمت یک:فرموله کردن

عنوان فارسی مقاله: استراتژی پیشنهاد قیمت در نیروگاه مجازی برای حضور در بازارهای انرژی و رزرو چرخان- قسمت یک: فرموله کردن مساله کد مقاله: msd160 سال انتشار: 2011 تعداد صفحات...

مروری بر عملکرد میکرو شبکه ها و نیروگاه های برق مجازی در بازارهای انرژِی
11 شهریور 1396

مروری بر عملکرد میکرو شبکه ها و نیروگاه های برق مجازی در بازارهای انرژِی

عنوان فارسی مقاله: مروری بر عملکرد میکرو شبکه ها و نیروگاه های برق مجازی در بازارهای انرژِی کد مقاله: msd159 سال انتشار: 2009 تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 12...

فرصت های موجود برای نیروگاه های برق مجازی در بازار انرژی، یک دیدگاه
11 شهریور 1396

فرصت های موجود برای نیروگاه های برق مجازی در بازار انرژی، یک دیدگاه

عنوان فارسی مقاله: فرصت های موجود برای نیروگاه های برق مجازی در بازار انرژی، یک دیدگاه کد مقاله: msd158 سال انتشار: 2009 تعداد صفحات انگلیسی: 5 تعداد صفحات فارسی: 11 قیمت: 11...

مدلهای تجاری برای مجتمع ساختن منابع انرژِی توزیعی به صورت نیروگاه برق مجازی
11 شهریور 1396

مدلهای تجاری برای مجتمع ساختن منابع انرژِی توزیعی به صورت نیروگاه برق مجازی

عنوان فارسی مقاله: مدلهای تجاری برای مجتمع ساختن منابع انرژِی توزیعی به صورت نیروگاه برق مجازی کد مقاله: msd157 سال انتشار: 2009 تعداد صفحات انگلیسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 7...

توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله
11 شهریور 1396

توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله

عنوان فارسی مقاله: توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله کد مقاله: msd156 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 17...