مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده ISI

آنالیزهای اجزای محدود در رابطه با تاثیر شکل و طراحی حقله های زیرکونیا بر توزیع تنشی
16 خرداد 1396

آنالیزهای اجزای محدود در رابطه با تاثیر شکل و طراحی حقله های زیرکونیا بر توزیع تنشی

عنوان فارسی مقاله آنالیزهای اجزای محدود در رابطه با تاثیر شکل و طراحی حقله های زیرکونیا بر توزیع تنشی کد مقاله: msd101 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات...