مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده ISI

ارتباط های بازاریابی یکارچه در بازار سرمایه ها با عدم قطعیت و رقابت
23 مرداد 1396

ارتباط های بازاریابی یکارچه در بازار سرمایه ها با عدم قطعیت و رقابت

عنوان فارسی مقاله: ارتباط های بازاریابی یکارچه در بازار سرمایه ها با عدم قطعیت و رقابت کد مقاله: msd112 سال انتشار: 2008 تعداد صفحات انگلیسی: 10 تعداد صفحات فارسی: 34 قیمت: 27...

روش خوشه بندی گریدی متراکم برای شبکه های حس گرهای بی سیم
23 مرداد 1396

روش خوشه بندی گریدی متراکم برای شبکه های حس گرهای بی سیم

عنوان فارسی مقاله: روش خوشه بندی گریدی متراکم برای شبکه های حس گرهای بی سیم کد مقاله: msd111 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات انگلیسی: 13 تعداد صفحات فارسی: 25 قیمت: 20 هزار تومان...

هماهنگ سازی زنجیره تامین سبز با مدیریت تولید گازهای گلخانه ای: یک رویکرد نظریه – بازی ها
23 مرداد 1396

هماهنگ سازی زنجیره تامین سبز با مدیریت تولید گازهای گلخانه ای: یک رویکرد نظریه – بازی ها

عنوان فارسی مقاله: هماهنگ سازی زنجیره تامین سبز با مدیریت تولید گازهای گلخانه ای: یک رویکرد نظریه – بازی ها کد مقاله: msd110 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات انگلیسی: 24 تعداد...

کاربردهای اخیر طیف نمای NMR در متابولومیک گیاهی
23 مرداد 1396

کاربردهای اخیر طیف نمای NMR در متابولومیک گیاهی

عنوان فارسی مقاله: کاربردهای اخیر طیف نمای NMR در متابولومیک گیاهی کد مقاله: msd109 سال انتشار: 2006 تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 14 قیمت: 12 هزار تومان نوع...

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اشتراکی با سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری در صنعت کالای سرمایه ای
23 مرداد 1396

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اشتراکی با سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری در صنعت کالای سرمایه ای

عنوان فارسی مقاله: مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اشتراکی با سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری در صنعت کالاهای سرمایه ای کد مقاله: msd108 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات...

روکش های دی اکسید سرب آبکاری شده
22 مرداد 1396

روکش های دی اکسید سرب آبکاری شده

عنوان فارسی مقاله: روکش های دی اکسید سرب آبکاری شده کد مقاله: msd107 سال انتشار: 2010 تعداد صفحات انگلیسی: 13 تعداد صفحات فارسی: 39 قیمت: 30 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word...

تنظيم خواب بذر بوسيله ی آبسيزيك اسيد و 1 DELAY OF GERMINATION
22 مرداد 1396

تنظيم خواب بذر بوسيله ی آبسيزيك اسيد و 1 DELAY OF GERMINATION

عنوان فارسی مقاله تنظيم خواب بذر بوسيله ي آبسيزيك اسيد و 1 DELAY OF GERMINATION کد مقاله: msd106 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات انگلیسی: 18 تعداد صفحات فارسی: 21 قیمت: 19 هزار...

توليد جنين با استفاده از جنين زايی سوماتيكی مي تواند برای مطالعه ی جدايش زدايی سلولی در گياهان
22 مرداد 1396

توليد جنين با استفاده از جنين زايی سوماتيكی مي تواند برای مطالعه ی جدايش زدايی سلولی در گياهان

عنوان فارسی مقاله: توليد جنين با استفاده از جنين زايي سوماتيكي مي تواند براي مطالعه ي جدايش زدايي سلولي در گياهان مورد استفاده قرار گيرد. کد مقاله: msd105 سال انتشار: 2006...

مکانیزم آبکاری دیوکسید سرب از محلول نیترات
21 مرداد 1396

مکانیزم آبکاری دیوکسید سرب از محلول نیترات

عنوان فارسی مقاله: مکانیزم آبکاری دیوکسید سرب از محلول نیترات کد مقاله: msd104 سال انتشار: 2003 تعداد صفحات انگلیسی: 7 تعداد صفحات فارسی: 14 قیمت: 14 هزار تومان نوع فایلها:...

کنترل فازی تطبیقی سیستم های تاخیرزمانی غیر خطی استریکت-فیدبک با دینامیک های مدل نشده
21 مرداد 1396

کنترل فازی تطبیقی سیستم های تاخیرزمانی غیر خطی استریکت-فیدبک با دینامیک های مدل نشده

عنوان فارسی مقاله کنترل فازی تطبیقی سیستم های تاخیرزمانی غیر خطی استریکت-فیدبک با دینامیک های مدل نشده کد مقاله: msd103 سال انتشار: 2015 تعداد صفحات انگلیسی: 13 تعداد صفحات...