کنفرانس ها

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
28 اسفند 1395

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم

نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ تا ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه...

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
28 اسفند 1395

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست

دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط گروه مهندسین پایاشهر در شهر لرستان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
26 اسفند 1395

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی در شهر قم اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با...

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 اسفند 1395

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی در شهر قم اجرا و به...

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017
26 اسفند 1395

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017

هفتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و نهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2017 در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در شهر قزوین اجرا و به...

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
26 اسفند 1395

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط سازمان مدیریت صنعتی اردبیل و مرکزآموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی در شهر...

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
25 اسفند 1395

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی در شهر قم اجرا و به...

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
25 اسفند 1395

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در شهر بابل اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 اسفند 1395

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و دانشگاه Kasem Bundit در شهر بانکوک - دانشگاه Kasem Bundit اجرا و به...

همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت
25 اسفند 1395

همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان و معنویت

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در شهر مشهد - دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)...

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
24 اسفند 1395

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران

اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۶ تا ۷ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه قم در شهر قم اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به...

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
24 اسفند 1395

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران اجرا و...