کنفرانس ها

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
05 اسفند 1395

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
05 اسفند 1395

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در شهر لرستان - خرم آباد اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با...

دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
05 اسفند 1395

دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی

دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در شهر تهران اجرا و به...

دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
05 اسفند 1395

دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) در شهر شیراز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی
05 اسفند 1395

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد...

اولین همایش زمین 47 ساله
05 اسفند 1395

اولین همایش زمین 47 ساله

اولین همایش زمین 47 ساله در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن های علمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به...

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
04 اسفند 1395

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) در شهر شیراز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
04 اسفند 1395

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم

کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت آذر تبار ایرانیان در شهر امارات- دبی اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما...

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
04 اسفند 1395

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو

اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط شرکت برین سازان داهی در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به...

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
04 اسفند 1395

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا در شهر قزوین اجرا و به سرانجام...

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
04 اسفند 1395

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی

کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا در شهر قزوین اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با...

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی
04 اسفند 1395

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی اسفراین اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد...