کنفرانس ها

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
04 بهمن 1395

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت حیدریه در شهر تربت حیدریه اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران
04 بهمن 1395

همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران

همایش ملی آینده نگری تحول خانواده و جایگاه زنان در ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط گروه مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در شهر تهران اجرا و به سرانجام...

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
03 بهمن 1395

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر در شهر شاهین شهر اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
02 بهمن 1395

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قائم شهر در شهر قائم شهر اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران
02 بهمن 1395

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی داده کاوی کنفرانس در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم
30 دی 1395

کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم

کنگره بین المللی معماری،زیست بوم و توریسم در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط کنرسیوم نقش و طرح آنا بافت شهر در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی...

نخستین کنفرانس ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
30 دی 1395

نخستین کنفرانس ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

نخستین کنفرانس ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۶ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در شهر تبریز اجرا و به...

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم
30 دی 1395

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این...

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
30 دی 1395

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی - انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ...

نخستین کنفرانس ملی اشتغال دانش بنیان
29 دی 1395

نخستین کنفرانس ملی اشتغال دانش بنیان

نخستین کنفرانس ملی اشتغال دانش بنیان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط جهاددانشگاهی استان کردستان در شهر سنندج اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما عملی...